Certifikát systém Arthrex ACP

Revmacentrum MuDr. Mostera, s.r.o. je referenčním a školícím pracovištěm pro systém "Arthrex ACP" (autologus conditioned plasma)

 

 

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY V REVMACENTRU®

Akreditace

Akreditace je dobrovolný proces externího posouzení Spojenou akreditační komisí České republiky
(SAK ČR) jednotlivých zdravotnických zařízení, zda jejich činnost je v souladu se standardy definujícími takovou úroveň výkonů, která je nutná pro poskytování kvalitních a bezpečných zdravotnických služeb.

 

V Revmacentru MUDr. Mostera, s.r.o., jsme splnili v únoru 2010 požadavky národních akreditačních standardů a obdrželi jsme od SAK ČR, jako historicky první ambulantní zdravotnické zařízení v České republice, certifikát o udělení akreditace. Akreditace je získána na dobu od 11.02.2010 do 10.02.2013.
Akreditace je získána pro všechny zdravotnické služby v Revmacentru®.

 

Získání certifikátu o udělení akreditace je pro pacienty a zaměstnance zárukou, že prioritou  Revmacentra® je poskytování profesionální a vysoce kvalitní zdravotní péče s důrazem na maximální bezpečnost pacientů a zaměstnanců, péče zaměřená na minimalizaci rizik a prevenci pochybení. Naplnění padesáti akreditačních standardů a jejich zavedení do každodenní praxe by nebylo možné bez intenzivní práce všech zaměstnanců Revmacentra®. K udržení a zlepšování nastaveného systému kvality přispívá pravidelné provádění interních a externích auditů. Získání certifikátu o udělení akreditace je pro Revmacentrum®, nejen vysoce prestižní záležitostí, ale i velkým závazkem vůči pacientům a všem zaměstnancům.

 

cert

 

pdf Certifikát SAK ČR

 

CertifikaceRevmacentrum

Certifikace ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci, je světovou federací národních normalizačních organizací) je ověření nezávislým certifikačním orgánem funkčnosti vybudovaného systému řízení a znamená, že systém odpovídá požadavkům normy.

 

 

 

Certifikát systému kvality ISO dokladuje systematické a transparentní řízení organizace zaměřené na neustálé zlepšování činnosti. Certifikát systému kvality ISO 9001:2001 jsme v Revmacentru získali již v říjnu 2008 na dobu od 18.10.2008 do 17.10.2010.

V průběhu celého období je systém řízení kvality ISO 2009:2001 průběžně kontrolován interními i externímu audity certifikační autoritou.

Dne 18.10.2010 naše společnost úspěšně obhájila certifikaci a získala certifikát systému kvality QMS ISO 9001:2009 na další 3 roky.

Certifikace ISO 9001:2009 je získána pro všechny zdravotnické a nezdravotnické služby společnosti REVMACENTRUM®.
Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o. je držitelem mezinárodního certifikátu systému managementu jakosti QMS ČSN EN ISO 9001:2009.

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je držitelem mezinárodních certifikátů systémů managementu dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Dne  7.12.2011 naše společnost úspěšně obhájila certifikaci systému managementu kvality péče QMS ISO ČSN ISO 9001:2009 a získala certifikát systému managementu bezpečnosti BOZP ČSN OHSAS 18001:2008  na další 3 roky.


Certifikace  dle ČSN ISO 9001:2009 ČSN OHSAS 18001:2008  je získána pro všechny zdravotnické a nezdravotnické služby v Revmacentru®. 

 

Certifikáty

Centrum ESWT – RÁZOVÁ VLNA®  je oficiálním referenčním a výukovým centrem

pro léčbu pohybového ústrojí všemi typy rázové vlny - ESWT 

přístroji STORZ – MEDICAL a ShockMaster®

 

Revmacentrum

 

pdf Certifikát ESWT Kardioline

 

plakat