Nejčastější dotazy

 

V čem znamená léčba kmenovými buňkami novou revoluční  metodu?

Léčba vlastními kmenovými buňkami i růstovými faktory vlastní krevní plazmy představuje revoluční a zcela novou léčebnou metodu, která při místním podání přímo k postižené tkáni působí pouze vlastními tkáněmi regeneraci a obnovu poškozené tkáně

Co všechno rozhoduje  o tom, jestli pacient léčbu kmenovými buňkami může podstoupit?

Léčba kmenovými buňkami je léčba vlastními tkáněmi vhodná k léčbě poškození pohybového ústrojí, a to jak pro akutní poškození chrupavek, svalů, podkožní tkáně, šlach i kostí, tak i pro chronická onemocnění, zejména pro poškození kloubní chrupavky s rozvojem kloubní artrózy.

Při poškození pohybového ústrojí se chtějí lidé co nejdříve vrátit do aktivního procesu nebo si svou fyzickou aktivitu, potažmo i profesní aktivitu, udržet co nejdéle. K tomu právě slouží léčba kmenovými buňkami.

Zda je vhodné k léčbě kmenovými buňkami přistoupit ano či ne, je důležité pečlivé vyšetření zkušeným ortopédem, který na základě klinického vyšetření, zobrazovacích metod (ultrazvuk, RTG, případně magnetickou rezonancí) a zpravidla i zdravotnické dokumentace. Buněčná léčba je šetrná metoda vhodná prakticky po ukončení růstu pro každého, pokud tomu nebrání jiné okolnosti.

Je využití kmenových buněk vhodné právě pro mne?

Pokud máte potíže s klouby (bolestivost, ztuhlost), musíte kvůli tomu užívat analgetika (léky tišící bolest), zvažujete chirurgické řešení (umělá náhrada kloubu), pak je zcela jistě na místě poradit se s našimi odbornými lékaři. Ke konzultacím k možnosti využití léčby pomocí vlastních kmenových buněk jsou vyčleněny v  Revmacentru speciální konzultační ambulance mimo standardní ordinační hodiny. 
Podmínkou je, aby pacient měl určitou zásobu tukové tkáně (břicho, podbřišek, hýždě), aby bylo možné získat dostatečné množství tukové tkáně. Podle našich zkušeností však populace v ČR s tímto problémem nemá.

Do kterého stupně kloubního opotřebení je možné využít léčbu kmenovými buňkami?

Pokud jde o léčbu kloubní artrózy, můžeme léčit kterýkoli stupeň poškození, a to i nejtěžší stupně, pokud je zachována nosná kost. Kmenovými buňkami děláme nové kloubní povrchy. Můžeme tedy stavět jen na pevném kostním základu. Pokud se kost ovšem rozpadá (kloubní nekróza) léčba kmenovými buňkami k opravě kloubního povrchu nemá větší smysl. Ke zlepšení zdravotního stavu můžeme ale léčbu kmenovými buňkami uplatnit s výhodou i u osob, kteří se z různých důvodů nechtějí nebo se nemohou implantaci kloubní endoprotézy podrobit.

Kdo nemůže podstoupit léčbu kmenovými buňkami?

Léčba kmenovými buňkami není vhodná u pacientů s aktuálním infekčním nebo nádorovým onemocněním. U pacientů, užívajících tzv. nesteroidní antiflogistika, je třeba 10 dnů před zákrokem (liposukcí) tuto léčbu vysadit.

U pacientů, kteří jsou léčeni protisrážlivou léčbou kumarinovými preparáty (př. Warfarin, Lawarin) je vhodné krátkodobé převedení na léčbu nízkomolekulárním heparinem (LMWH), kterou zajistí ošetřující internista.

U pacientů, u kterých byla prokázána bakteriální infekce kloubu s následnou léčbou laváží a celkově podávanými antibiotiky, lze o léčbě kmenovými buňkami uvažovat nejdříve po 2 letech, pokud je zánět kloubu vyléčen a laboratorní hodnoty nevykazují opakovaně zánětlivou aktivitu.

Dá se říci, kdo tuto léčbu zatím vyhledává? 

Léčbu kmenovými buňkami vyhledává široké spektrum pacientů, od mladých lidí (po ukončení růstu), až po nejstarší seniory. Po ukončení růstu není léčba kmenovými buňkami vázána na věk a pohlaví pacienta. Léčbu kmenovými buňkami vyhledávají všichni, kteří si chtějí co nejdéle udržet pohybovou aktivitu, chtějí zmírnit bolest, zlepšit pohyb, snížit spotřebu léčiv, chtějí oddálit implantaci umělé kloubní náhrady, zlepšit svůj životní komfort v případech, kdy implantace kloubní náhrady je pro nízký věk méně vhodná, či z různých příčin není možná.

Závisí úspěšnost zákroku na stupni poškození kloubu? Je podle vás lepší jej podstoupit už například při prvních problémech, nebo spíše čekat, až budou potíže nesnesitelné? A je šance na výraznější zlepšení i u pacientů s vysokým stupněm artrózy, u kterých je už jasně indikovaná endoprotéza?

Úspěšnost léčby kmenovými buňkami zcela jistě závisí na stupni poškození kloubu. Při prvních potížích by se měla udělat pečlivá diagnostika, co je příčinou potíží pacienta. Kloub je složitá struktura a bolest je varujícím signálem, že není něco O.K. Bolest je tedy něco jako „červená kontrolka na palubní desce vozidla“. Pokračovat v aktivitě, když tělo signalizuje problém, stejně jako u vozidla, vede k většímu poškození. Tedy: čím dříve zjistíme příčinu bolesti a zahájíme léčbu, tím lépe.

Indikace k operaci umělou kloubní náhradou je relativní. Neoperujeme rentgenový snímek, ale člověka. Ze své praxe mám případy, že bylo nutno přistoupit k operaci umělou kloubní náhradou, kdy podle RTG byl nízký stupeň postižení, naopak pacienti kloubní náhradu nevyžadovali i u nejtěžšího kloubního postižení kloubní artrózou. Operovat by se mělo ale vždy, pokud ztrácíme nosnou kost. Je rozdíl indikovat k operaci pacienta ve 30. roce věku nebo seniora ve věku 70+. Rozdíl je rovněž v indikaci k operaci umělé kloubní náhrady kyčelního a kolenního kloubu. Umělé kloubní náhrady kolenního kloubu mají kratší dobu životnosti než kloubní náhrady kyčlí. K umělým kloubním náhradám kolenních kloubů je vhodné přistupovat co nejpozději. Naší filosofií je implantovat umělou kloubní náhradu tak, aby mu vydržela pokud možno celý život.

Léčba kmenovými buňkami vede zpravidla ke zpomalení a k zastavení opotřebení kloubních chrupavek a k oddálení nutnosti implantace kloubní náhrady nebo případně tuto operaci zcela nahradit.

Je lepší k vám přijít už v době, když člověk pociťuje jen mírné příznaky?

Určitě. Kloubní chrupavka nemá nervová zakončení, je tedy sama o sobě nebolestivá. První kloubní potíže se ozývají až je drážděna kloubní nitroblána, zpravidla chrupavčitým otěrem. Kloub je třeba co nejdříve uklidnit a zajistit tak optimální výživu kloubní chrupavky nitrokloubním mokem. Po té je nutné zjistit příčinu potíží a zahájit nejprve konzervativní léčbu podle stupně zjištění poškození kloubu.

Můžete kmenovými buňkami pomoci i člověku, který má např. kyčelní klub už indikován k operaci?
Má v takovém případě ještě smysl léčbu kmenovými buňkami podstupovat?

Indikace k operaci umělou kloubní náhradou je relativní. Neoperujeme rentgenový snímek, ale člověka. Ze své praxe znám případy, kdy bylo nutno přistoupit k operaci umělou kloubní náhradou, kdy podle RTG byl nízký stupeň postižení, naopak pacienti kloubní náhradu nevyžadovali i u nejtěžšího kloubního postižení kloubní artrózou. Operovat by se mělo ale vždy, pokud ztrácíme nosnou kost. Je rozdíl indikovat k operaci umělou kloubní náhradou pacienta ve 30 roce věku nebo seniora ve věku 70+. Rozdíl je rovněž v indikaci k operaci umělé kloubní náhrady kyčelního a kolenního kloubu. Umělé kloubní náhrady kolenního kloubu mají kratší dobu životnosti než kloubní náhrady kyčlí. K umělým kloubním náhradám kolenních kloubů je tedy vhodné přistupovat co nejpozději. Naší filosofií je implantovat umělou kloubní náhradu tak, aby mu vydržela pokud možno celý život.

Čekám na umělou náhradu kloubu. Mohu předtím podstoupit léčbu kmenovými buňkami?

Ano, kmenové buňky mají schopnost regenerovat i silně poškozenou chrupavku a lze tedy využít této léčebné možnosti bez rizika podstoupení rozsáhlé operace. Někteří pacienti se tak zcela vyhnou operaci nebo ji alespoň významně oddálí, uleví si od bolesti a mohou vést plnohodnotný život.

Aplikace kmenových buněk nikterak nebrání aplikaci umělé kloubní náhrady. Zcela teoreticky umělá kloubní náhrada se po aplikaci kmenových buněk dá implantovat po zhojení ranek po odběru tukové tkáně (liposukce) tedy po 14 dnech.

Co čeká pacienta, který se rozhodne tuto léčbu podstoupit? A stačí ji absolvovat jen jednou za život?

Léčba kmenovými buňkami je zpravidla jednorázová. Je rozdíl léčit aktivního pacienta nízkého věku nebo seniora. Od toho se odvíjí pochopitelně i intenzita léčby. Vzhledem k tomu, že při léčbě kmenovými buňkami aplikujeme k místu poškození pohybového ústrojí pouze vlastní tkáně, je opakovaná aplikace prakticky neomezená.

Léčba kloubního poškození ovšem vyžaduje celý komplex opatření vedoucí k zastavení procesu opotřebení Bez režimových opatření, spočívající mj. zejména v úpravě tělesné hmotnosti, úpravě tělesného pohybu, zátěže kloubu, používání adekvátních léků ovlivňujících metabolizmus kloubní chrupavky, je léčba kmenovými buňkami méně účinná. Je rovněž nutné důsledné respektování doporučení lékaře, který pravidelně, soustavně a dlouhodobě vede léčbu kloubního onemocnění.

Je podání kmenových buněk bezpečné?

V současné době byly vlastní kmenové buňky aplikovány v rámci jednoho operačního zákroku tisícům pacientů na celém světě s cílem léčby artrózy nebo s cílem zvětšení poprsí nebo jiných oblastí a ani v jediném případě nebyl zaznamenán závažný vedlejší účinek ve smyslu vzniku nádorového nebo autoimunitního onemocnění v souvislosti s podáním buněčné léčby. Vzácně může dojít k přechodnému zvýšení tělesné teploty nebo velmi ojediněle (méně než 0,1% případů) k rozvoji infekce v místě podání buněk. Případné vedlejší účinky spojené s podáním kmenových buněk také bedlivě sleduje Mezinárodní společnost pro buněčnou medicínu (International Cellular Medicine Society), která poskytuje detailní informace získané celosvětově na webových stránkách: www.cellmedicinesociety.org

Aplikace kmenových buněk v Revmacentru probíhá v režimu regulace Zákona o tkáních a buňkách 296/2008.
Jedná se o individuální autologní podání buněčného přípravku. Revmacentrum je Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) uznaným odběrovým zařízením k odběru tkání a k autologní aplikaci přípravku buněk stromální vaskulární frakce (SVF) s obsahem kmenových buněk z tukové tkáně při zpracování tkáňovým zařízením Cellthera - http://www.cellthera.cz - (SUKLS145506/2012)

Jak moc je rozšířená léčba kmenovými buňkami v dalších zemích Evropy a ve Spojených státech?

Revmacentrum společně s tkáňovým zařízením Cellthera má úzkou spolupráci s Mezinárodním konsorciem pro buněčnou terapii a imunoterapii (www.iccti.eu), kde jsou zastoupeni odborníci pro buněčnou léčbu jednak z evropských, tak i mimoevropských pracovišť. Dle těchto zásad probíhá léčba kmenovými buňkami v souladu se schválenými postupy Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro léčbu buněčnou terapií v rámci České republiky.

Pro jaké zákroky v ortopedii a revmatologii lze využít kmenové buňky?

Nejvíce prozkoumanou oblastí je využití kmenových buněk při léčbě degenerativních změn kloubních chrupavek – artrózy. Léčba je vhodná i k léčbě revmatoidní artritidy. Léčba kmenovými buňkami v lipoaspirátu a aktivovanou krevní plazmou je vhodná zejména pro léčbu velkých a středních kloubů, tj. kolena, kyčle, hlezna, ramena, lokty. Léčbu můžeme aplikovat i u malých kloubů, mimo klouby mezičlánkové u prstů ruky či nohy

Dostal jsem do kloubu injekci, za jak dlouho mohu podstoupit do téhož léčbu kmenovými buňkami?

Nitrokloubními injekcemi je zpravidla podána protizánětlivá léčba kortisonoidem s pomalým uvolňováním. Po této léčbě lze aplikovat léčbu kmenovými buňkami nejdříve za 2 měsíce od podání kortisonoidu do kloubu.

Pokud je do kloubu použita léčba tzv. viskosuplementací - preparáty kyseliny hyaluronové (nejčastěji př. Hyalgan, Synvisc, Sinovial, Erectus, Durolane, MonoVisc aj.) lze léčbu kmenovými buňkami uskutečnit nejdříve za 4 měsíce od posledního podání preparátu k. hyaluronové.

Jak rychle kmenové buňky léčí kloubní artrózu?

Remodelace poškozené chrupavky trvá měsíce, avšak zlepšení potíží (především bolestivosti) lze očekávat již po 4-6 týdnech od aplikace buněčného přípravku s obsahem kmenových buněk. Naše pacienty po léčbě pravidelně kontrolujeme maximálně ve 3 měsíčních intervalech. V případě předchozího těžkého poškození chrupavky je vhodné zvážit druhou aplikaci kmenových buněk.   

Jaké procesy mohou podpořit zlepšení kloubní artrózy?

Léčba kloubního poškození vyžaduje celý komplex opatření vedoucí k pozitivnímu ovlivnění kloubní artrózy. Bez režimových opatření, spočívající mj. zejména v České kotlině v úpravě tělesné hmotnosti, úpravě tělesného pohybu, zátěže kloubu, používání adekvátních léků ovlivňujících metabolizmus kloubní chrupavky, je léčba kmenovým i buňkami méně účinná. Je rovněž nutné důsledné respektování doporučení lékaře, který pravidelně, soustavně a dlouhodobě vede léčbu kloubního onemocnění.


Ví se už teď, jaká je úspěšnost léčby  artrózy kmenovými buňkami?

Podle publikovaných údajů v mezinárodní odborné literatuře je léčebný efekt kmenových buněk očekávaný až u 90% pacientů s artrózou stupně II.-III. U pacientů s artrózou stupně IV. je samozřejmě nižší.

Přibližně 86% pacientů (z celkového počtu 556 léčených na Lékařské fakultě v Univerzitní nemocnici South Florida v USA) odpovědělo, že byli plně spokojeni s výsledkem léčby a že by ji byli ochotni podstoupit znovu. Navíc pacienti s těžkým poškozením kolenního a kyčelního kloubu, kterým byla doporučena umělá náhrada kloubu odpověděli takto:

  • 89% pacientů s těžkou artrózou kolene odpovědělo, že zaznamenali alespoň poloviční zmírnění potíží a polovina z nich dokonce zaznamenala zlepšení o 75%;
  • 75% pacientů s těžkou artrózou kyčle zaznamenalo alespoň poloviční zlepšení potíží a 88% z nich zaznamenalo zlepšení o 75% (viz také www.stemcellorthopedic.com).

Dosavadní výsledky a reference, zejména kolegů z USA a Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI), ale nyní již i naše zkušenosti, udávají zlepšení a regeneraci kloubní chrupavky. Po léčbě kmenovými buňkami dochází k omezení zánětlivých otoků, zmírnění bolestí, snížení spotřeby léčiv, které mohou svými vedlejšími účinky uškodit jinde, dochází ke zlepšení kloubní hybnosti, dokonce k oddálení i případně vyloučení nutnosti postoupit operaci umělou kloubní náhradou.

Které léky bych neměl(a) užívat během léčby kmenovými buňkami?

Neměli byste soustavně a pravidelně užívat tzv. nesteroidní antiflogistika jeden týden před zákrokem a 4-6  týdnů po zákroku.

Co může negativně ovlivnit léčbu artrózy kmenovými buňkami?

Alkohol snižuje hojivý potenciál kmenových buněk, takže týden před plánovaným zákrokem a alespoň 4-6 týdnů po zákroku byste měli omezit jeho přísun na minimum. Já osobně doporučuji takový režim, podobný režimu ženy „v požehnaném stavu“.

Co může pozitivně ovlivnit léčbu artrózy kmenovými buňkami?

Američtí vědci přišli se zjištěním, že vitamin D3, extrakt z borůvek a extrakt ze zeleného čaje podporuje množení a účinnost kmenových buněk. Rovněž léky ze skupiny léků modifikujících chorobu
(SYSADOA – chondroprotektiva) mohou přispět ke zlepšení procesu hojení poškozené kloubní chrupavky.

Jak dlouho trvá celý proces odběru kmenových buněk, příprava a aplikace?

Počítejte přibližně se 2 – 2,5 hodinami včetně veškeré přípravy.

Mohu dostat léčbu kmenovými buňkami současně k několika kloubům?

Ano, při jednom sezení je vhodné, pokud je potřeba, podat kmenové buňky k několika postiženým kloubům. Je to jen otázka množství odběru tukové tkáně.

Je liposukce bolestivá?

První vpich jehly, kterou je do podkoží napouštěn znecitlivující roztok, může být lehce bolestivý. Dále již je odebíraná tuková tkáň znecitlivělá a nebolí.

Jak dlouho trvá odběr a podání kmenových buněk?

Samotná příprava na liposukci (vyznačení odsávané oblasti a místní znecitlivění) trvá cca 30 minut, vlastní liposukce trvá cca 10 – 20 minut, podle množství odebírané tkáně, aplikace do postiženého kloubu či tkáně je okamžitá.

Jaká je o mne v Revmacentru další péče po odběru krve a tukové tkáně?

Pacientovi po odběru tkání je v Revmacentru nabídnuto občerstvení formou teplých a studených nápojů a malého snacku. Pacient je rovněž vybaven potravinovými doplňky, které podporují činnost a transformaci kmenových buněk. Občerstvení a potravinové doplňky jsou v Revmacentru v ceně výkonu léčby kmenovými buňkami.

Jak dlouho po odběru  kmenových  buněk  trvá rekonvalescence?

Liposukce (odběr tukové tkáně), odběr krve a aplikace kmenových buněk je prováděna ambulantně. Po odběru tukové tkáně  je krátkodobá několikadenní bolestivost v místě odběru a může se objevit i hematom (modřina). Hematom zpravidla se vstřebá do několika dnů. Pokud trvá bolestivost v místě odběru tukové tkáně a přetrvává bolestivý otok, prosím kontaktujte nás bez odkladu.
Zpravidla však není omezení v běžných denních činnostech a není třeba zvláštního režimu.

Jak je po aplikaci kmenových buněk zajištěna v Revmacentru další péče o mne?

V Revmacentru po aplikaci kmenových buněk je zajištěna následná dispenzární komplexní konzervativní i chirurgická péče o každého pacienta a to jednak pravidelnými kontrolami, zpravidla 1-3-6-12 měsíců od aplikace a soustavně následně dle potřeby pacienta, pacient je v Revmacentru vybaven potřebnými léčivy, je kontrolován průběh léčby kmenovými buňkami zobrazovacími metodami (ultrazvuk, RTG, MRI).
Vzhledem k ideální poloze Revmacentra je dostupnost naší péče odkudkoli v ČR maximálně do 3-4 hodin.

Jakou formou je v Revmacentru možná úhrada placených služeb?

Úhrada placených služeb v Revmacentru je vedle přímé úhrady i formou platebních karet, úhrada je možná i bankovním převodem na základě vystavené faktury.

Kdy je v Revmacentru požadována úhrada placených služeb?

Platba v Revmacentru je požadována vždy až po provedení výkonu, který není hrazen zdravotními pojišťovnami.

Které pracoviště k léčbě kmenovými buňkami mám volit podle místa mého bydliště?

Léčba kmenovými buňkami by měla být svěřena pouze do rukou erudovaného atestovaného ortopéda nebo revmatologa.

Jednak z důvodu předpokládané následné soustavné dispenzární péče o pacienta s onemocněním pohybového aparátu, jednak z důvodu, že jen lékaři oboru ortopedie nebo revmatologie mají plně v kompetenci léčbu kloubních onemocnění a mj. i k předpisu těch neúčinnějších podpůrných látek k léčbě kloubní artrózy.
Pacient tedy by měl volit k léčbě kmenovými buňkami především kvalitu a odbornost poskytované léčebné péče, a to ne jen z důvodu nejbližšího zařízení, které léčbu kmenovými buňkami nabízí nebo se v médiích nejvíce zviditelňuje.

Vzhledem k tomu, že léčba kmenovými buňkami je jednorázová, není problém v ČR na vybrané pracoviště pohodlně kdykoli dojet. Další kontroly po léčbě kmenovými buňkami jsou zpravidla v tříměsíčních až půlročních intervalech. Z tohoto důvodů mám zato, že volba kvalitního zdravotního zařízení, které poskytuje trvalou a soustavnou odbornou ortopedickou či revmatologickou péči je naprosto zásadní, tak aby pacientem vynaložené prostředky k léčbě jeho zdraví byly vynaloženy co nejefektivněji i a nejúčelněji.

Kde je možné se v blízkosti Revmacentra nejlépe ubytovat?

Pro pacienty Revmacentra ze vzdálenějších míst, kteří jsou objednáni nebo absolvují  zákrok a nechtějí absolvovat v jednom dni po výkonu delší cestu do místa bydliště doporučujeme Rodinný penzion Slunce -www.penzion-slunce.cz.
Penzion je vzdálen cca 300 m od Revmacentra.

Pojišťovny léčbu kmenovými buňkami nehradí. Neuvažuje se o tom ani do budoucna?

Je to otázka nikoli pro mne, ale pro kormidelníky zdravotních pojišťoven.

Otázka financování zdravotnictví souvisí se současnou recesí ekonomiky našeho státu. Zdravotnická zařízení zpravidla hospodaří s objemem finančních prostředků, které jsou se zdravotními pojišťovnami na určité období pevně nasmlouvány. Zpravidla každé zdravotnické zařízení tyto prostředky plně vyčerpává standardní léčbou a tyto limity ještě překračuje, za což je následně zdravotními pojišťovnami penalizováno. Při překročení limitu tedy léčíme pacienty z vlastních prostředků. Při rozšíření další léčby by znamenalo snížení prostředků pro jiné chronicky léčené pacienty nebo by znamenalo snížení počtu léčených pacientů. To jistě není možné. Čekací doby na umělé kloubní náhrady našich zemích se počítají na měsíce až roky. Zde rovněž nelze finanční prostředky nemocničním zařízením ubrat. Cestu vidím v nabídce léčby kmenovými buňkami, vedle jiných moderních způsobů léčby pohybového ústrojí, např. léčba rázovou vlnou aj., dceřiným společnostem při zdravotních pojišťovnách, které by mohly tyto moderní způsoby léčby svým klientům nabízet v rámci nadstandardního zdravotního pojištění, jako je obvyklé v jiných státech. V současné době je ovšem finanční koláč, ze kterého je léčba veřejného zdravotního pojištění hrazena, čím dál tím menší.

Je tedy na každém, jak své prostředky použije. Soudím, že investice do svého zdraví je investicí tou nejlepší a vede nejen k udržení optimálního sportovního a pracovního potenciálu, ale i k dlouhodobému aktivnímu spokojenému životu.

Je léčba kmenovými buňkami vhodná pro aktivní sportovce? A pokud jde o osoby, které musely kvůli artróze sportu zanechat, nebo jej výrazně omezit - umožní jim léčba návrat k plné sportovní zátěži?

Aktivní sportovci jsou zpravidla lidé, kteří jsou aktivní nejen ve sportu, ale i ve své profesi. Ať je sport jejich zaměstnáním nebo vhodným doplňkem zdravého stylu života. Sport zcela jistě udržuje a zvyšuje pracovní výkonnost a k tomu je potřeba zdravý pohybový aparát. Léčba kmenovými buňkami je vhodná jak pro akutní poškození chrupavek, svalů, šlach i kostí, tak i pro chronická onemocnění, zejména pro poškození kloubní chrupavky. Určitě se lidé se sportovní aktivitou chtějí co nejdříve vrátit do aktivního procesu nebo si svou sportovní aktivitu, potažmo i profesní aktivitu, udržet co nejdéle. K tomu právě slouží léčba kmenovými buňkami.

Za jak dlouhou dobu po zákroku je možné se vrátit k tréninku?

Záleží na typu poškození tkání pohybového ústrojí. Návrat k tréninku vždy doporučujeme u čerstvých poranění až po plném zhojení tkání a doléčení. U léčby chronických poškození je návrat individuální dle typu poškození. Zpravidla s postupným lehkým zatížením pohybového ústrojí při léčbě kmenovými buňkami můžeme začít zpravidla po 6 týdnech od aplikace kmenových buněk.

Jaká je „trvanlivost“ zákroku – pokud člověk dále intenzivně sportuje, za jak dlouho jej bude třeba zopakovat?

Pokud člověk má poškozen pohybový aparát, je potřeba zkonzultovat jeho aktuální stav s výhledem na budoucí možný vývoj poškození. Je rozdíl léčit vrcholového sportovce, který je zcela odkázán na služby vlastního těla, než člověka, kterému je sport doplňkem zdravého stylu života a který si svou pohybovou aktivitu chce zachovat co nejdéle. Od toho se odvíjí pochopitelně i intenzita léčby. Vzhledem k tomu, že při léčbě kmenovými buňkami aplikujeme k místu poškození pouze vlastní tkáně, je opakovaná aplikace prakticky neomezená.

Je léčba buněčnou terapií léčba budoucnosti v ortopedii?

Bioterapie - buněčná léčba kmenovými buňkami je v posledních letech předmětem nevšedního zájmu ve všech medicínských oborech. Léčba kmenovými buňkami je vrcholem biologické léčby a regenerací tkání.

Ortopedie má obrovský potenciál k využití léčby pohybového ústrojí buněčnou terapií.

Máme tu čest, že jsme mohli v Revmacentru tuto metodu nejnovější a nejperspektivnější léčby pohybového ústrojí rychlým uvedením a aplikací poznatků biomedicínského inženýrství, ve spolupráci s tkáňovým zařízením Cellthera, jako první v České republice, uvést do praxe.