Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím buněčné terapie

Léčba kmenovými buňkami

Kmenové buňky jsou buňky vlastního těla schopné obnovy poškozených nebo opotřebených tkání a buněk. Nacházejí se na různých místech těla včetně kostní dřeně a tukové tkáně.

 • Kmenové buňky mají dvě základní funkce: 
 • 1. schopnost sebeobnovy;
 • 2. schopnost obnovy a opravy poškozených tkání a buněk.


Efektu aplikace kmenových buněk se využívá i v ortopedii při regeneraci kloubního povrchu - chrupavek - zejména při léčbě kloubní artrózy a chrupavčitých defektů.

Využití kmenových buněk v léčbě artrózy kloubů

Osteoartróza, či krátce artróza, velkých a středních kloubů (zejména kloubu kolenního, kyčelního, hlezenního, ramenního a loketního) představuje změnu kvality kloubní chrupavky což vede postupně k opotřebení kloubní chrupavky až zničení kloubní chrupavky. Chrupavka se na nejvíce zatížených místech postupně s věkem progresivně nevratně ztenčuje, stává se stále více zranitelnější. Pacienti pociťují bolestivý a omezený pohyb kloubu.

 

 

 

 • Kloubní artróza se fyziologicky rozvíjí již od 30 roku věku. Její postup záleží na dvou aspektech :
 • 1. Geneticky dané kvalitě chrupavky
 • 2. Způsobem zátěže kloubu během života


Tedy čím více je trvale chrupavka zatěžována (př. nadváhou, těžkou fyzickou prací, sportovní aktivitou, poruchou kloubní osy), tím dříve a rychleji dojde k jejímu opotřebení, zejména tehdy, je-li geneticky kvalita chrupavky nižší.

Dosavadní „standardní“ všeobecně dostupné léčebné metody kloubní artrózy – celková léčba farmaky i nitrokloubní injekční léčba farmaky léčba – nevede zcela k zastavení a zlepšení degenerativního procesu. Pacienti s kloubní artrózou trpí intenzivní bolestí, ztuhlostí kloubu a v nejtěžších případech může dojít k úplnému opotřebení kloubní chrupavky i s odumřením kosti pod chrupavčitým povrchem s nutností umělé kloubní náhrady. 

Současně všeobecně dostupná klasická farmakologická léčebná možnost kloubní artrózy se opírá především o symptomatické tlumení bolesti nitrokloubního zánětu s otokem kloubu a zlepšení kloubní kluznosti – viz kapitola Úloha a efekt biologické léčby kloubní artrózy

Převratnou novinku v léčbě artrózy představuje biologická léčba kloubní artrózy vlastními kmenovými buňkami a léčba růstovými faktory krevní plazmou.
Kmenové buňky mají obrovský regenerativní a hojivý potenciál, růstové faktory stimulují jejich růst a současně stimulují i stávající zárodečnou vrstvu poškozené kloubní chrupavky.

V Revmacentru již v průběhu r. 2011 byly zahájeny práce, ve spolupráci se společností Cellthera, s.r.o. (www.cellthera.cz), k léčbě poškozených tkání pohybového aparátu kmenovými buňkami z tukové tkáně, která navazuje na dosavadní vysoce pozitivní výsledky léčby artrózy vlastní krevní plazmou obohacenou o růstové faktury z krevních destiček, která je standardně v Revmacentru k dispozici již od r. 2009.Další informace o možnosti léčby kmenovými buňkami jsou k dispozici v Revmacentru.


 

sport        sport

 

Výhody léčby kmenovými buňkami v Revmacentru:

 

 • Revmacentrum je Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) uznaným zařízením k odběru a použití buněčných tkání stromální vaskulární frakce z tukové tkáně obsahující mesenchymální kmenové buňky při zpracování tkání tkáňovým zařízením Cellthera - http://www.cellthera.cz - (SUKLS145506/2012)
 • diagnostiku a léčbu provádí v Revmacentru (na rozdíl od jiných neortopedických pracovišť) zkušený specialista s nejvyšší odbornou kvalifikací pro léčbu pohybového aparátu oboru ortopedie a traumatologie s více než 38 letou klinickou praxí
 • znalost a kompetentnost erudované aplikace buněčných tkání do pohybového aparátu i s ultrazvukovou navigací
 • při podezření na zánětlivé onemocnění před léčbou kmenovými buňkami nebo ACP či během léčby možnost vyšetření krve pacienta metodou CRP přístrojem CRP přístrojem SMART 700-300 s vyhodnocením výsledku vyšetření během několika minut - zdarma v ceně léčby
 • možnost, vzhledem k tomu, že léčbu provádí erudovaný ortopéd, převzetí pacienta do trvalé ortopedické péče s využitím i jiné podpůrné komplexní bio léčby
 • pacient v Revmacentru po převzetí do léčby má zajištěnu komplexní a trvalou odbornou ortopedickou péči, možnost předepsání nejúčinnější komplexní farmakologické podpory a soustavné odborné sledování průběhu onemocnění, což u neortopedického pracoviště není možné
 • v případě zhoršení stavu možnost veškerého operačního řešení, včetně umělých kloubních náhrad na špičkovém pracovišti
 • Revmacentrum má kompletní nejmodernější vybavení pro diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, vč. laboratorních přístrojů k okamžité diagnostice a vyhodnocení případných komplikací (krvácivé stavy a zánětlivé procesy)
 • možnost platby platebními kartami v CZK i EUR, vč. přímých plateb v EUR, plateb fakturami

Kvalita a bezpečnost léčby v Revmacentru:

 • Aplikace buněčnou terapií v Revmacentru probíhá v režimu regulace Zákona o tkáních a buňkách 296/2008.
 • Revmacentrum je Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) uznaným odběrovým zařízením k odběru tkání a k individuální autologní aplikaci přípravku buněk stromální vaskulární frakce (SVF) s obsahem kmenových buněk z tukové tkáně při zpracování tkáňovým zařízením Cellthera - http://www.cellthera.cz - (SUKLS145506/2012)
 • Revmacentrum je autorizované referenční pracoviště pro léčbu krevní plazmou vlastní krve systémem Arthrex ACP
 • Revmacentrum je v ČR první ambulantní zdravotnické zařízení s Akreditací SAK ČR i s certifikací QMS ISO 9001:2009 a OHSAS 18001:2008
 • Ověřenými nezávislými autoritami je v Revmacentru ověřena kvalita péče a bezpečnost pro pacienty

 

Informační brožura pro klienty Revmacentra k léčbě kmenovými buňkami

 


( Informační brožura je k dispozici zdarma v Revmacentru k osobnímu vyzvednutí )