Následná péče


Liposukce (odběr tukové tkáně), aplikace mesenchymálních kmenových buněk jsou prováděny ambulantně.

Po odběru tukové tkáně  je krátkodobá několikadenní bolestivost v místě odběru a může se objevit i hematom (modřina). Hematom se zpravidla vstřebá do několika dnů. Pokud trvá bolestivost v místě odběru tukové tkáně a přetrvává bolestivý otok,pacient bez odkladu kontaktuje lékaře.

Zpravidla však  není nutno omezit  běžné denní činnosti a zaměstnání a není třeba zvláštního režimu.

Po aplikaci buněčného přípravku obsahujícího mesenchymální kmenové buňky mohou být potíže charakteru zvýšení bolesti, omezení hybnosti, otoku tkání a kloubu několik hodin, vyjímečně několik dnů.

K pozitivnímu účinku injekce buněčného přípravku obsahujícího mesenchymální kmenové buňky může dojít asi po šesti týdnech a následně.

Doporučujeme po zklidnění ošetřené oblasti běžnou denní aktivitu bez větší fyzické námahy pro prvních 48 hodin od aplikace.

Po 10-12 dnech lze již začít s lehkým procvičováním kloubu bez  zátěže.

Po aplikaci buněčného přípravku obsahujícího mesenchymální kmenové buňky 4-6 týdnů  tedy není vhodná zvýšená fyzická námaha a sportovní aktivita.

Zvýšená fyzická zátěž do 6 týdnů od aplikace buněčného přípravku obsahujícího mesenchymální kmenové buňky může mít za následek podráždění ošetřené oblasti a neúplné hojení ošetřené tkáně.