Úhrada péče -  zdravotní pojišťovny

 

Úhrady za pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven zajišťují jejich pojišťovny.

Vzhledem ke specializaci a vytíženosti Revmacentra jsou noví pacienti v oborech ortopedie, revmatologie a interny přebíráni do péče zpravidla na doporučení praktického lékaře nebo ambulantního specialisty na základě vystaveného "Poukazu na vyšetření / ošetření K ".


K vyšetření a léčbě v Revmacentru mohou být na těchto ambulancích přijímáni i pacienti na  základě vlastního vyžádání konzultace nebo zdravotní péče bez odeslání ošetřujícím lékařem dle platného Ceníku.

 

 

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je smluvním partnerem
ve všech oborech společnosti pro tyto zdravotní pojišťovny :

 

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
www.vzp.cz

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
www.vozp.cz

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
www.cpzp.cz

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
www.ozp.cz

207 – Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

www.zpskoda.cz

http://www.zpskoda.cz/

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
www.zpmvcr.cz

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
www.rbp-zp.cz

213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna