Poznámky

Vlastní poznámky Revmacentra k aplikaci buněčné terapie.

Metoda léčby pohybového aparátu kmenovými buňkami a upravenou vlastní plazmou je perspektivní metodou v tkáňovém inženýrství využitím růstových faktorů aktivovaných krevních destiček.

Léčbu jsme zařadili do našeho spektra léčby v souladu s biochirurgickým zaměřením naší společnosti a pro značný zájem pacientů o tento typ léčby.

Metodou biologické léčby kmenovými buňkami i vlastní plazmou obohacenou krevními destičkami (trombocyty) nelze kloubní chorobu (artrózu, resp. osteoartrózu, resp. revmatoidní artritidu) úplně vyléčit, nejde jistě o léčbu všemocnou.

Léčbou kmenovými buňkami a růstovými faktory krevní plazmy ale lze úspěšně pozitivně ovlivnit degenerativní proces opotřebení kloubní chrupavky a stav kloubu „do jisté míry“ zlepšit.

Přibližně 86% pacientů (z celkového počtu 556 léčených na Lékařské fakultě v Univerzitní nemocnici South Florida v USA) odpovědělo, že byli plně spokojeni s výsledkem léčby a že by ji byli ochotni podstoupit znovu.

Navíc pacienti s těžkým poškozením kolenního a kyčelního kloubu, kterým byla doporučena umělá náhrada kloubu odpověděli takto:

  • 89% pacientů s těžkou artrózou kolene odpovědělo, že zaznamenali alespoň poloviční zmírnění potíží a polovina z nich dokonce zaznamenala zlepšení o 75%;
  • 75% pacientů s těžkou artrózou kyčle zaznamenalo alespoň poloviční zlepšení potíží a 88% z nich zaznamenalo zlepšení o 75% (viz také www.stemcellorthopedic.com).

Literární údaje udávají i zlepšení regenerací chrupavky, kdy dochází k oddálení i případně vyloučení nutnosti postoupit operaci umělou kloubní náhradou. To je značná výhoda zejména u mladších jedinců s kloubní artrózou nebo u pacientů vysoce rizikových k aplikaci umělé kloubní náhrady pro jiná interní nemocnění. Metodu biologické léčby pomocí kmenových buněk lze použít i u těch pacientů, kdy je nutno případnou operaci maximálně oddálit. Bioterapie kmenovými buňkami a krevní plazmou je metodou pacienta nezatěžující s minimalizací komplikací.

V žádném případě však tato bioterapie metodou kmenových buněk a krevní plazmy nenahradí u pokročilých artróz, zejména s anatomickými deformitami kosti, nutnost náhrady kloubu kloubem umělým - aloplastikou (endoprotézou).

U revmatoidní artritidy jde o systémové celkové onemocnění, kdy kmenovými buňkami můžeme pozitivně ovlivnit jen osud postiženého kloubu. Systémové účinky na průběh choroby se však neočekávají.

V Revmacentru klademe důraz na komplexnost léčby artrózy. Využíváme tedy k léčbě nejen pouze jednu metodu, ale plně využíváme i možnosti celkové komplexní léčby podpůrnými medikamenty k léčbě osteoartrózy - léky ze skupiny léčiv modifikující chorobu (SYSADOA, DMOADs), a zejména rovněž vysoce hodnotíme uplatnění nitrokloubních injekcí kyseliny hyaluronové. Samozřejmě celková režimová opatření (úprava váhy, rehabilitace, lázeňská léčba aj.) jsou nezbytností komplexní léčby kloubní artrózy.
V kombinaci všech těchto bio metod vidíme budoucnost a efektivitu pro konzervativní léčbu kloubní artrózy. 

Léčba kmenovými buňkami obecně zpomaluje rozvoj osteoartrózy, oddaluje nutnost implantace umělé kloubní náhrady, tak aby umělá kloubní náhrada se nemusela implantovat vůbec, nebo aby se případně implantovala jen jednou za život.

Díky tomu, že do Revmacentra přichází pacienti, aby vyhledali v naší společnosti pomoc pro kloubní artrotické problémy nejen z celé České republiky, ale i ze sousedních států, zejména ze Slovenska, můžeme dobře zjistit, jaká je současná úroveň a obvyklá péče o pacienty s kloubní artrózou.

Lze souhrnně říci, že současná mladší generace ortopedických chirurgů vidí léčbu kloubní artrózy především v operacích. V artroskopiích, často zcela zbytečných, a implantacích umělých kloubních náhrad. Stav je ve všech krajích ČR i okolních státech podobný.

Jaký je tedy současný globální přístup k léčbě artrózy ? Asi nějak takto: "Paní nebo pane, máte podle RTG artrózu. Tak to je na umělý kloub.... Ne?... Tak si kupte v lékárně nějaké léky a přijďte k nám až na operaci." Je-li pan doktor na pacienta "moc hodný" předepíše mu nanejvýše nějakou rehabilitaci. Asi magnet nebo laser. Léčba lázeňská je v současné době silně redukována.

Trpělivá komplexní péče o pacienta s artrózou se, žel, vytratila a ortopedická péče se přesunula směrem na operační sály. Pacient se stal především objektem k operaci.

To ovšem není příznivý trend. Takto tedy dle naší filosofie ne!

Dle našeho názoru je již v současné době překonán dosud akceptovaný názor nestora a klasika české ortopedické implantologie prof. Čecha, že : Ortopedie je obor "zandavací a vyndavací". Tedy co do implantace umělých kloubů.

Znamenalo to především trend operovat umělé kloubní náhrady s tím, že po uvolnění se protéza vymění. Byla to ještě do nedávna jediná možnost jak prospět pacientovi. Byl to prudký vývoj operační ortopedické chirurgie 70. - 80. let min. století, kterého jsem měl tu čest se aktivně, jako mladý ortopedický chirurg na Ortopedické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pod vedením nesmrtelného učitele a průkopníka umělých kloubních náhrad, doc. Bozděcha, účastnit.

Čas ale ukázal, že se implantáty opotřebovávají a uvolňují. Pracoviště nyní, které začaly s implantacemi v 80. - 90. létech, nyní dělají primo implantace a revizní výměny kloubních náhrad cca již v poměru 2:1. Zpravidla je nutnost dělat náročnější revizní operace ve věku 70+ a více. Revizní operace je samozřejmě operací náročnější, nákladnější a vzhledem k věku pacienta operací daleko riskantnější než prvotní implantace.

Tomu je, Pán Bůh zaplať, již jinak. Nám nejde jen o operace, ty samozřejmě v případě nezbytné nutnosti umíme a standardně děláme.

V pacientovi vidíme, dle filosofie Revmacentra, ne objekt potenciální operace, ale především člověka s jeho současnými potížemi, jeho prognózou s výhledem co je nejen nyní a co bude zítra, ale co bude a co ho čeká v příštích minimálně 20 letech. Pomocí léčby kmenovými buňkami máme možnost buď kloub zachránit tak, aby se umělá kloubní náhrada nemusela dělat vůbec, a když, tak pokusit se operovat jen jedenkráte za život.

Bioterapie je nyní obor a součást ortopedie, kdy díky použitím kmenových buněk již umíme implantacím umělých kloubů předcházet, resp. využitím kmenových buněk operace umělou kloubní náhradou účinně oddalovat a prodlužovat věk pro jejich případné použití.

Až po vyčerpání bioterapie doporučujeme pacientovi s osteoartrózou, pokud jeho osobní komfort a anatomické poměry rozvoje artrózy a zdravotní stav dovolí, operaci kloubem umělým. Musíme totiž počítat s tím, že žádný umělý kloub není natrvalo, že má určitou životnost a že bude někdy nutno umělý kloub vyměnit. Týká se to zejména, dle našich více než 35 letých zkušeností, zejména umělých kloubních náhrad kolenních kloubů.

Léčba kmenovými buňkami by měla být svěřena jen do rukou erudovaného atestovaného ortopéda nebo revmatologa.

Jednak z důvodu předpokládané následné soustavné dispenzární péče o pacienta s kloubním onemocněním, jednak z důvodu, že jen lékaři oboru ortopedie nebo revmatologie mají plně v kompetenci léčbu kloubních onemocnění a mj. i k předpisu těch neúčinnějších podpůrných látek k léčbě kloubní artrózy.

Pacient tedy by měl volit k léčbě kmenovými buňkami kvalitu a odbornost poskytované léčebné péče, a to nejen z důvodu nejbližšího zařízení, které léčbu kmenovými buňkami nabízí nebo se v médiích nejvíce zviditelňuje.prim. MUDr. René Moster, CSc.