Slovník používaných pojmů

 

Najít termín • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

 

 

A

 • AMSCs – Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cells, angl.– kmenové buňky získávané z tukové tkáně, které se mohou diferencovat do různých buněčných typů v procesu obnovy tkání zejména ve tkáně typu kolagen, chrupavka a kost.
 • ACPAutologous Conditioned Plasma, angl. – vlastní upravená krevní plazma obohacená růstovými faktory
 • achillodynia – (achilodynia), též viz bolestivé Achilovky) - bolesti v oblasti Achillovy šlachy z důvodu zánětu měkkých tkání (peritenonia) v oblasti šlachy nebo z důvodu centrální nekrózy (odumření) šlachy
 • adhezívní kapsulitída – capsulitis adhesiva – zánětlivé onemocnění pouzdra a měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu vedoucí k omezení hybnosti
 • adduktor syndrom – bolesti v oblasti třísel z důvodu chronického zánětu úponů přitahovačů stehna na stydkou kost
 • ankylozující spondylitída (AS) – Bechtěrevova choroba - systémové zánětlivé onemocnění pohybového ústrojí, postihující zejména tkáně v oblasti páteře, hrudníku, křížokyčelních kloubů, pánve, postihující i velké klouby
 • artrózahovorově, degenerativní onemocnění kloubní chrupavky projevující se ztrátou její kvality, snížením výšky chrupavky, vedoucí ke kloubním otokům a deformitám
 • aseptická nekróza – ztráta krevního zásobení kosti vedoucí ke ztrátě struktury kosti a deformitám kostí a kloubů

 
 
B

 • Bechtěrevova choroba (ankylozující spondylitída) – systémové zánětlivé onemocnění pohybového ústrojí, postihující zejména tkáně v oblasti páteře, hrudníku, křížokyčelních kloubů, pánve, postihující i velké klouby
 • bolesti třísla – bolesti v oblasti třísel z důvodu chronického zánětu úponů přitahovačů stehna na stydkou kost
 • bolestivé Achilovkyhovor., bolesti v oblasti Achillovy šlachy z důvodu zánětu měkkých tkání (peritenonia) v oblasti šlachy nebo z důvodu centrální nekrózy (odumření) šlachy
 • bolestivý ramenní kloub – viz impingement syndrom, bursitis subacromialis, bursitis calcarea
 • bolesti úponů – chronické bolesti v oblasti úponu šlachy na kost
 • bolestivá třísla - chronické bolesti v oblasti úponu šlachy přitahovačů na kost stydkou
 • bursitídahovor., zánět tíhového váčku
 • bursitis calcarea – zánět tíhového váčku s přítomností minerálů vápníku
 • bursitis subacromialis – zánět tíhového váčku mezi hlavicí pažní kosti a nadpažkem lopatky v oblasti ramenního kloubu
 • bursitis trochanterica - zánět tíhového váčku v oblasti velkého chocholíku kosti stehenní

 
 
C

 • calcar avis – (calcar Haglundi) kostní ostruha v oblasti zadní strany patní kosti při úponu Achillovy šlachy
 • calcar calcanei – kostní ostruha v oblasti patní kosti na nášlapné straně nohy (plantární strana)
 • capsulitis adhesiva lat., – zmrzlé rameno – zánětlivé onemocnění pouzdra a šlach v oblasti ramenního kloubu bolestivého charakteru vedoucí k silnému omezení hybnosti až k úplné kloubní ztuhlosti   
 • cervikobrachiální pseudoradikulární syndrom – bolesti svalstva v oblasti krční páteře se spazmy bez nervového dráždění s projekcí do oblasti horních končetin
 • cervikalgie – bolesti svalstva v oblasti krční páteře na podkladě nejčastěji degenerativních změn nebo z důvodu onemocnění meziobratlového kloubu v oblasti krční páteře
 • CKP – cervikokapitální kloubní náhrada – umělá kloubní náhrada hlavice kloubní

 
 
D

 • de Quervainova choroba – zánětlivé onemocnění šlachové pochvy v oblasti palcové strany zápěstí dlouhého odtahovače (abduktoru) a krátkého natahovače (extenzoru) palce
 • Doppler – ultrazvukové vyšetření cévního systému s obrazovým dynamickým znázorněním cévního  zásobení
 • Dupuytrenova kontraktura – zánětlivé onemocnění šlachové povázky v oblasti dlaně ruky nebo plosky nohy vedoucí k uzlovitým deformitám měkkých tkání a omezení hybnosti

 
 
E

 • entesopatie (entezopatie) - zánětlivé onemocnění šlachového úponu na kost
 • entesopatie adduktorů - bolesti v oblasti třísel z důvodu chronického zánětu úponů přitahovačů stehna na stydkou kost
 • epicondylitis radialis – zánětlivé onemocnění šlachového úponu natahovačů prstů a zápěstí v oblasti zevní strany loketního kloubu (též viz tenisový loket)
 • epicondylitis ulnaris – zánětlivé onemocnění šlachového úponu ohýbačů prstů a zápěstí v oblasti vnitřní strany loketního kloubu (též viz golfový loket)
 • epikondylitída hovor. bolesti vnitřní nebo vnější strany v oblasti loketního kloubu
 • ESWT - angl., Extracorporeal Shock Wave Therapy – rázová vlna v medicínském užití (vysokoenergetická fokusovaná rázová vlna) – využití zejména k léčbě hlubokých struktur (kost, kloub) nebo využitelná k rozrušení minerálů

 
 
F

 • F-METER ® - přístroj k elektronickému měření bolestivosti s využitím  u mimokloubního revmatizmu, měřením bolestivých míst (tender points) u syndromu fibromyalgie, vyhledávání spoušťových bodů bolesti (trigger points). Přístrojem lze takto nejúčinněji nasměrovat a nastavit léčbu pomocí rázové vlny a následně monitorovat účinek léčby.
 • fasciitis plantaris – zánětlivé onemocnění povázky a úponu krátkých ohýbačů nohy v oblasti patní kosti
 • fibromyalgie (FM) – chronický nezánětlivý myofasciální syndrom charakterizovaný plošnou bolestí se ztuhlostí a body zvýšené citlivosti na tlak
 • fibromyositis – zánětlivé onemocnění svalstva a svalových povázek
 • frozen shoulder angl.,  zmrzlé rameno -  viz capsulitis adhesiva

 
 
G

 • golfer´s elbowangl,. viz golfový loket
 • golfový loket – chronické zánětlivé onemocnění šlachového úponu ohýbačů zápěstí a prstů ruky v oblasti vnitřní strany loketního kloubu

 
 
H

 • Haglundova pata - kostní ostruha v oblasti zadní strany patní kosti při úponu Achillovy šlachy často spojená se zánětem tíhového váčku

 
 
CH

 • chondropatie čéškylat. chondromalatia patellae onemocnění chrupavky čéšky v oblasti kolenního kloubu
 • chondromalácie pately - onemocnění chrupavky čéšky v oblasti kolenního kloubu v důsledku ztráty kvality kloubní chrupavky vedoucí k osteoartróze

 
 
I

 • impingement syndrom – chronické zánětlivé onemocnění v oblasti ramenního kloubu z důvodu mikrotraumatizace společného úponu šlach (rotator cuff) na velký hrbol kosti pažní
 • ISMSTangl. International Society for Musculoskeletal Schockwave Therapy, seu International Society for Medical Schockwave Treatment – čs. Mezinárodní společnost pro lékařské využití a léčbu (pohybového) aparátu rázovou vlnou

 
J

 • Jumper´s kneeangl., zánětlivé onemocnění úponu šlachy čtyřhlavého stehenního svalu v oblasti čéšky

 

K

 • kapsulitídahovor., lat. capsulitis - zánětlivé onemocnění  kloubního pouzdra a okolních (periartikulárních) měkkých tkání
 • kmenové buňky – tělu vlastní buňky schopné sebeobnovy a diferenciace v procesu obnovy tkání

 

L

 • liposukce – lékařská technika k miniinvazivnímu odběru tukové tkáně z organizmu
 • loket golfistů – chronické zánětlivé onemocnění šlachového úponu ohýbačů prstů a zápěstí v oblasti vnitřní strany loketního kloubu
 • lumbago – bolesti měkkých tkání v oblasti bederní páteře nejčastěji z důvodu poruchy meziobratlové ploténky bez postižení nervových struktur
 • lumbalgie – bolesti v oblasti bederní páteře způsobené statickým a dynamickým přetěžováním svalů a vazů
 • low back pain (LBP)angl.,  bolesti v oblasti bederní páteře nejčastěji svalového původu
 • lumboischialgický syndrom – bolesti v oblasti bederní páteře s drážděním nervových kořenů s vyzařováním bolesti do dolních končetin nejčastěji z důvodu poruchy (výhřezu) meziobratlové ploténky

 
 
M

 • MSCs – Mesenchymal Stem Cells, angl. – kmenové buňky, které se mohou diferencovat do různých buněčných typů v procesu obnovy tkání zejména ve tkáně typu kolagen, chrupavka a kost.
 • m. Perthes – (m. Calvé – Legg – Perthes) - aseptická nekróza hlavice kosti stehenní
 • m. Köhler (m. Köhler I) - aseptická nekróza kosti loďkovité v oblasti nohy
 • m. Köhler (m. Freiberg-Köhler, m. Köhler II) - aseptická nekróza kosti hlavičky zánártní kosti v oblasti nohy
 • m. Osgood Schlatter - aseptická nekróza kosti bércové v oblasti horní třetiny při úponu šlachy čéšky
 • metatarsalgie – bolesti v oblasti kostí zánártních
 • morbus lat., choroba
 • morbus Perthes - aseptická nekróza hlavice kosti stehenní v dětském věku
 • m. (morbus) Peyronie – zánětlivé onemocnění vaziva v oblasti penisu vedoucí k deformitám penisu
 • Mortonova neuralgie – bolestivost v oblasti příčné klenby přednoží v důsledku onemocnění meziprstního nervu
 • myositis ossificans – onemocnění svalu v důsledku přítomnosti minerálu vápníku ve svalu až přeměny části svalu v solidní kostní tkáň
 • myogelózy – bolestivá prosáknutí měkkých tkání v oblasti dolní poloviny bederní páteře a křížokyčelního kloubu

 
 
0

 • opožděné hojení kosti – zlomenina, která se hojí  v delším časovém úseku oproti předpokládané době léčení – stav může vyústit v pakloub kosti
 • Osgood Schlatter (m. Osgood Schlatter) - aseptická nekróza kosti v oblasti horní třetiny kosti bércové
 • osteoartróza – degenerativní onemocnění kloubní chrupavky projevující se ztrátou kvality kloubní chrupavky, snížením výšky chrupavky, zpravidla s otokem a bolestí kloubní, vedoucí k omezení hybnosti kloubu a kloubním deformitám
 • ostruha patní - kostní apozice v oblasti nášlapné strany patní kosti při úponu krátkých ohýbačů prstů nebo na zadní straně patní kosti
 • osteochondritis hovor. onemocnění kloubní chrupavky vedoucí ke ztrátě celistvosti kloubní plochy
 • oštěpařský loket – též golfový loket - zánětlivé onemocnění šlachového úponu v oblasti vnitřní strany loketního kloubu
 • osteochondrosis dissecans – onemocnění kloubní chrupavky vedoucí ke ztrátě celistvosti chrupavky na povrchu kloubní plochy s možností odloučení chrupavky i s obnažením kosti a vzniku tzv. kloubní myšky

 
 
P

 • pakloub – zlomenina kosti, která není zhojena kostní tkání, ale vazivem. Stav vede k bolesti a snížení nosnosti kosti
 • peritendinitishovor., zánět měkkých tkání v oblasti měkkých tkání v oblasti Achillovy šlachy projevující se otokem a bolestivostí šlachy
 • peritenonitis Achillea – zánět měkkých tkání v okolí a kolem Achillovy šlachy projevující se otokem a bolestivostí šlachy
 • plantární fasciitídahovor., zánětlivé onemocnění povázky a úponu krátkých ohýbačů nohy v oblasti patní kosti
 • Peyronie´s disease angl,.  Peyronieova choroba – zánětlivé onemocnění vaziva v oblasti penisu vedoucí k deformitám penisu
 • PRPPlatelet Rich Plasma, angl. – vlastní krevní plazma obohacena krevními destičkami obsahující růstové a protizánětlivé faktory
 • PSWT – angl. planar shock wave therapy – léčba planární vysokoenergickou rázovou vlnou plošného účinku – využití zejména k léčbě poruch kostního hojení nebo k hojení měkkých tkání

 
 
R

 • rázová vlna – fyzikální léčebná metoda působící na principu účinné energetické akustické vlny pronikající do povrchních a zejména hlubokých struktur měkkých tkání a kosti
 • rhisarthrosis – degenerativní kloubní onemocnění v oblasti kořenového kloubu palce ruky
 • RSWT angl. Radial shock wave therapy - rázová vlna v medicínském užití (nízko až středně energetická radiální rázová vlna) – využití zejména k léčbě povrchně uložených struktur (šlachy, šlachové úpony, tíhové váčky, klouby, svaly)

 
S

 • skokanské kolenoangl. Jumper´s knee – chronické zánětlivé onemocnění úponu šlachy čtyřhlavého stehenního svalu v oblasti čéšky
 • sialolithiasis – kameny slinných žláz a vývodů
 • sialolit řec. sialolith – kámen – minerál v oblasti slinných žláz a vývodů
 • SONOhovor. ultrasonografické vyšetření
 • styloiditislat., zánět okostice v oblasti bodcovitého výběžku nejčastěji v oblasti zápěstí

 
 
T

 • tender pointsangl., bolestivé body s citlivosti na tlak při syndromu fibromyalgie (FM)
 • tenisový lokethovor. chronické onemocnění projevující se bolestí v oblasti zevní strany loketního kloubu a horní části předloktí. Jde o obecný globální název různých chorob zahrnující četné specifické diagnózy z multifaktoriálních příčin vyžadující exaktní diagnostické vyšetření k určení přesné příčiny potíží a návrhu různého typu léčby
 • tennis elbowangl., chronické onemocnění projevující se bolestí v oblasti zevní strany loketního kloubu a horní části předloktí
 • trigger pointsangl., místo bolestivosti na tlak nebo místo vzniku šíření bolestivosti
 • trochanteritis – mimokloubní bolestivost v oblasti zevní části kyčelního kloubu
 • trochanteritidahovor., mimokloubní bolestivost v oblasti zevní části kyčelního kloubu
 • tendinitis calcarealat. onemocnění šlachy s přítomností minerálů vápníku, nejčastěji v oblasti ramenního nebo kyčelního kloubu
 • TAAangl., Total Ankle Arthroplasty - umělá kloubní náhrada hlezenního kloubu
 • TEAangl,. Total Elbow Arthroplasty – umělá kloubní náhrada loketního kloubu
 • THAangl., Total Hip Arthroplasty – umělá kloubní náhrada kyčelního kloubu
 • TKA - angl., Total Knee Arthroplasty – umělá kloubní náhrada kolenního kloubu
 • TP zkr., totální endoprotéza – umělá kloubní náhrada

 
 
 
U

 • USG zkr., ultrasonografické vyšetření – diagnostické vyšetření ultrazvukovými vlnami
 • únavová zlomenina – kostní přestavba z důvodu nadměrného namáhání části kosti bez zřejmé úrazové příčiny
 • UNI – umělá kloubní náhrada jedné poloviny kolenního kloubu

 
 
V

 • vyšetření ultrazvukem - diagnostické neinvazivní vyšetření ultrazvukovými vlnami
 • V-ACTOR ® - aplikátor k  hloubkové vibrační léčbě a snížení svalového napětí bolestivých bodů. Léčebné využití zejména u akutních a chronických onemocnění krční, hrudní páteře a bolestí zad, bolestí svalstva pánve nebo končetin

 
 
Z

 • zánět tíhového váčku – zánětlivé onemocnění tíhových váčků zpravidla v oblasti kloubů
 • záněty úponů – zánětlivé, zpravidla chronické, onemocnění šlachy, okostice a povrchních částí kosti, způsobující bolesti zejména u sportovců
 • zmrzlé rameno – též zamrzlé rameno – lat.  capsulitis adhesiva, arch. periathritis humeroscapullaris – zánětlivé onemocnění pouzdra a šlach v oblasti ramenního kloubu bolestivého charakteru vedoucí k silnému omezení hybnosti až k úplné kloubní ztuhlosti  - viz  též frozen shoulder a capsulitis adhesiva