Technika léčby

 

Lečba kmenovými buňkami je v Revmacentru prováděna ambulantně.

Po schválení indikace je léčba kmenovými buňkami ambulantní v jednom dni. 

Kmenové buňky v Revmacentru jsou používány s využitím vlastní tukové tkáně (angl. Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cells - AMSCs) technikou miniliposukce (tumescentní liposukce). Léčba kmenovými buňkami je jednorázová. 

Tedy odběr kmenových buněk a následná aplikace proběhne jen jedenkráte.

Liposukce znamená šetrné odsátí dostatečného množství vazivově tukové tkáně (zpravidla 40 – 60 ml tuku) z podkoží. Zpravidla je liposukce prováděna nejčastěji z oblasti břicha, podbřišku, ale i z bederní oblasti nebo hýždí, tj. z míst, kde je vytvořen dostatečný tukový polštář.


Do tukové tkáně injekčně napuštěn znecitlivující roztok, který začne působit během několika minut. Nevznikají tedy žádné jizvy, znecitlivění je zajištěno pouze vpichem jehly, přes kterou je napouštěn znecitlivující roztok. 
Poté je možné přistoupit k samotnému odsávání tukové tkáně kanylou z milimetrového vstupu. Liposukce – odsátí tukově vazivové tkáně je již zpravidla nebolestivé. 
Po celou dobu zákroku je pacient při plném vědomí a může komunikovat s lékařem.


Liposukcí získaná tkáň je následně zpracována tkáňovým zařízením k přípravě buněčného přípravku s obsahem kmenových buněk.


Z lipoaspirátu jsou tkáňovým zařízením získány buňky stromální vaskulární frakce, které obsahují mesenchymální kmenové buňky. Po zpracování je odborným lékařem buněčný přípravek obsahující kmenové buňky místně aplikován k postižené oblasti pohybového ústrojí.


Celková doba tohoto léčebného procesu trvá cca 2 – 2,5 hodiny.

 

 

 

Informační brožura pro klienty Revmacentra k léčbě kmenovými buňkami

 


( Informační brožura je k dispozici zdarma v Revmacentru k osobnímu vyzvednutí )